כניסה

Five essentials elements of immediate and mid-term mass trauma intervention:empirical evidence

מחבר/ת: Hobfoll, Steven E; מחבר/ת: Watson, Patricia; מחבר/ת: Bell, Carl C.; מחבר/ת: Bryant, Richard A.; מחבר/ת: Brymer, Melissa J.; מחבר/ת: Friedman, Matthew J; מחבר/ת: Friedman, Merle; מחבר/ת: Gersons, Berthold P. R.; מחבר/ת: De Jong, Joop T. V. M. ; מחבר/ת: Layne, Christopher M.; מחבר/ת: Maguen, Shira; מחבר/ת: Neria, Yuval; מחבר/ת: Norwood, Anne E.; מחבר/ת: Pynoos, Robert S.; מחבר/ת: Reissman, Dori; מחבר/ת: Ruzek, Josef I; מחבר/ת: Shalev, Arieh Y.; מחבר/ת: Solomon, Zahava; מחבר/ת: Steinberg, Alan M.; מחבר/ת: Ursano, Robert J.;
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלהתאריך החזרה
1491זמיןאולם קריאה Hob 14 

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: Hobfoll, Steven E; מחבר/ת: Watson, Patricia; מחבר/ת: Bell, Carl C.; מחבר/ת: Bryant, Richard A.; מחבר/ת: Brymer, Melissa J.; מחבר/ת: Friedman, Matthew J; מחבר/ת: Friedman, Merle; מחבר/ת: Gersons, Berthold P. R.; מחבר/ת: De Jong, Joop T. V. M. ; מחבר/ת: Layne, Christopher M.; מחבר/ת: Maguen, Shira; מחבר/ת: Neria, Yuval; מחבר/ת: Norwood, Anne E.; מחבר/ת: Pynoos, Robert S.; מחבר/ת: Reissman, Dori; מחבר/ת: Ruzek, Josef I; מחבר/ת: Shalev, Arieh Y.; מחבר/ת: Solomon, Zahava; מחבר/ת: Steinberg, Alan M.; מחבר/ת: Ursano, Robert J.;
שם כותרFive essentials elements of immediate and mid-term mass trauma intervention:empirical evidence
סימן מדףHob
מדיהמאמרים
מקורPsychiatry
זמן הוצאה2007
שפהEnglish
סדרהחוברת מאמרים 27
תאריך קיטלוג31/7/2019
תארניםDisaster victims ; Trauma ; Violence ; crisis intervention ; אלימות - הבטים פסיכולוגיים ; אסונות ; אסונות - הבטים פסיכולוגיים ;
הערותבראש העמוד הראשון מודפס: Psychiatry 70(4) Winter 2007
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות