כניסה
Unknown column 'tblTopics.TopicName' in 'field list'

The arts in psychotherapy: an international journal

 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלהתאריך החזרה
1350זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 15 .1 14 
1355זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 15 .2 14 
1356זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 15 .3 14 
1357זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 15 .4 14 
1360זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 16 .1 14 
1362זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 16 .2 14 
1363זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 16 .3 14 
1364זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 16 .4 14 
1365זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 17 .1 14 
1366זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 17 .214 
1367זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 17 .3 14 
1368זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 17 .4 14 
1371זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 18 .1 14 
1372זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 18 .2 14 
1373זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 18 .3 14 
1374זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 18 .4 14 
1375זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 18 .5 14 
1388זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 19 .1 14 
1389זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 19 .2 14 
1390זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 19 .3 14 
1391זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 19 .4 14 
1392זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 19 .5 14 
1415זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 20 .1 14 
1416זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 20 .2 14 
1417זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 20 .3 14 
1418זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 20 .4 14 
1419זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 20 .5 14 
1423זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 21 .1 14 
1424זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 21 .2 14 
1425זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 21 .3 14 
1428זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 21 .4 14 
1429זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 21 .5 14 
1432זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 22 .1 14 
1433זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 22 .2 14 
1434זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 22 .3 14 
1435זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 22 .4 14 
1436זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 22 .5 14 
1437זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 23 .1 14 
1438זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 23 .2 14 
1439זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 23 .3 14 
1440זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 23 .4 14 
1441זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 23 .5 14 
1442זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 24 .1 14 
1443זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 24 .2 14 
1444זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 24 .3 14 
1445זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 24 .4 14 
1446זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 24 .5 14 
1449זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 25 .1 14 
1450זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 25 .2 14 
1451זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 25 .3 14 
1452זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 25 .4 14 
1453זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 25 .5 14 
1465זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 26 .2 14 
1466זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 26 .3 14 
1467זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 27 .2 14 
1468זמיןמדף יהודית יובל-רקנאטי A2000 Art 27 .4 14 

גליונות

סדר כרך גליון תארנים הערות
26  2   1999 
     
1 15  1   spring 1988, special issue 
2 15  2   Summer 1988 
3 15  3   Fall 1988 
4 15  4   Winter 1988, special issue 
5 16  1   Spring 1989, special issue 
6 16  2   Summer 1989 
7 16  3   Fall 1989 
8 16  4   Winter 1989, special issue 
9 17  1   Spring 1990 
10 17  2   Summer 1990, special issue 
11 17  3   Fall 1990 
12 17  4   Winter 1990, special issue 
13 18  1   Spring 1991 
14 18  2   1991 
15 18  3   1991, special issue 
16 18  4   1991 
17 18  5   1991, special issue 
18 19  1   1992 
19 19  2   1992, special issue 
20 19  3   1992, special issue 
21 19  4   1992 
22 19  5   1992, special issue 
23 20  1   1993, special issue 
24 20  2   1993 
25 20  3   1993 
26 20  4   1993, special issue 
27 20  5   1993 
28 21  1   1994 
29 21  2   1994, special issue 
30 21  3   1994 
31 21  4   1994, special issue 
32 21  5   1994 
33 22  1   1995 
34 22  2   1995 
35 22  3   1995, special issue 
36 22  4   1995 
37 22  5   1995, special issue 
38 23  1   1996 
39 23  2   1996, special issues 
40 23  3   1996 
41 23  4   1996 
42 23  5   1996 
43 24  1   1997, special issue 
44 24  2   1997, special issue 
45 24  3   1997, special issue 
46 24  4   1997 
47 24  5   1997 
48 25  1   1998 
49 25  2   1998 
50 25  3   1998 
51 25  4   1998 
52 25  5   1998 
53 26  2   1999 
54 26  3   1999, special issue 
55 27  2   2000 
56 27  4   2000 

הוספה לעגלה מה זה

שם כותרThe arts in psychotherapy: an international journal
מס' מיוןA2000
סימן מדףArt
מדיהכתבי עת
מו''ל/יםPergamon
מקום הוצאהNew York
שפהEnglish
תאריך קיטלוג25/6/2018
תארניםArt psychotherpay - Periodicals ; תרפיה באמצעות האמנויות - כתבי עת ;
הערותתרומת יהודית יובל רקנאטי
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות